MEDIA

STUDIES, CRITICS

Jürgen. WEICHARDT: Ungarische Kunst `74. Katalog vorwort. 1974. Oldenburg 1974., 3. lev.(BRD)

Werner. FENZ: Werke der IX. Internationalen Malerwoche in der Steiermark. Katalog. Graz, 1974.

István HAJDÚ : Mengyán András kiállítása. Katalógus elôszó. Békéscsaba, 1975. 2. p.

Werner KRUGER: Deutschland. Nonsensapparaturen. Neue Ungarische

Konstructivisten. Ausstellung. Bonn. Art International. 1975. No. 6. 49. p.

István HAJDÚ: Mengyán András kiállítása. Katalógus elôszó. Józsefvárosi kiállítóterem. Budapest,1976. 3. p.

István HAJDÚ: Mûhely-Budapest `76. Bak, Fajó, Hencze, Keserû,

Mengyán, Nádler. Kiállítás a Munkácsi Mihály Múzeumban. Katalógus. Békéscsaba, 1976. 1. p.

László BEKE: Szerialitás a Képzômûvészetben. Mûveszet Évkonyv `76. Budapest, 1977. 36-37. p.

István HAJDÚ: Beszámoló egy Benczúr utcai mûhelyrôl és egy békéscsabai kiállításról. Mûvészet Évkönyv `76. Budapest, 1977. 244-245. p.

Dieter HONISCH: Neue Kunst aus Ungarn. Kunst Magazin. 1977. No. 1. 73, 76-77. p.

Raimo KANERVA-Matti KOSKELA: Sikkipain. Louva Grafiikka RY. 1979. 77. p.

László BEKE: Mengyán András kiállítása. IH Galeria. Katalógus elôszó. Pecs, 1978.1. p.

Marijan SUSOVSKI: For Systematic Constructive Art. Katalogus. Motovun, 1980.

Edward LUCIE-SMITH: Art in the Seventies. Phaidon Oxford, 1980. 120. p.

Jürgen WEIHARDT: Kunst in socialistischen Staaten. CSSR, DDR, VR Polen, Ungarische VR. Oldenburg, 1980. 160-161 p.

Lórnt HEGYI: Konstruktiviska tendenser i ungarsk konst. Ungarsk Konst 1905-1980, Liljevalchs katalog, Ljubjana, 1981, 101. 277. p.

Lóránt HEGYI: Mengyán Andrásról. Ungarische Avantgarde, Katalogus, 1980, 40-42. p.

Joachim DIEDERICHS: Kunst in Wilhelmshaven verwirklicht. Katalog zu Kunstler aus Ungarn, 1980, 5., 12. p.

Cvetko MALUSEV: Konstruktivisticka stremljenja u Madarskaj umjetnosti, 1981, 14.p. Graficni Biennale. Katalog, Ljubjana, 1981, 101., 277. p.

Meri KAILA: Nåin sen nåkevåt Konstruktivitit. Kaleva, 1983.

Liisa RAUTIAINEN: Konstruktivistien symposium Kemin Taidemuseo. Pomolan Sanomat, 1983.

Liisa RAITIAINEN: Konstruktivistien tyoskentely pååtty nåyztely alkoi. Lounais Lappi, 1983.

Arnulf ROHSMANN: Manifestationsmoglichkeiten von Zeit in der bildenden Kunst das 20. Jahrhunderts. (1984. Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zurich-New York).

Márta KOVALOVSZKY: Bevezetô. Kiállítási katalógus. IKMK D.sor. 159. Székesfehérvár 1984. 2. lev.

Ildikó NAGY: Space and Man, András Mengyán`s Environments. The new Hungarian Quarterly, 1986. Vol. XXVII. No. 103. 212-216. p.

István HAJDÚ: Szemérmetlen magyarázat-próbák. Impudent Attempts at Interpretation. Mengyan Andras Mûcsarnoki kiállítása. Katalogus. 1985. 1. lev.

Gábor FEUER: Beszelgetés Mengyán Andrással. An interview with András Mengyán. Mengyán András Mûcsarnoki kiállítása. Katalógus. 1985. 3-4. lev.

László FáBIÁN: A látvány birodalma-a birodalom látványa. Mûvészet, 1986. junius, 21-23 p.

József VADAS: Tengerfény. Élet és Irodalom, 1986. januar 17. 13. p.

Ágnes GYETVAI: Bálványok, neonpiramisok, fénybarlangok. Magyar Nemzet, 1986. januar 7. 7. p.

Miklós LOSONCZI: Itt a térmozi! Vasárnapi Hírek, 1985. december. 22. Interju Mengyan Andrassal. PRAVDA (USSR)13. 01, 1989 r. 13., 5. c.

Kakum bydyt Yacu B XXi Beke? Interdesign , Jerevan, 1986/3. 4-13. p. (USSR)

Gunnar DANBOLT: En Post-Modernistisk NY-Modernist. Kiállítási katalógus, Bergen (N). 1992. Gunnar DANBOLT:

Sissel Hamre DAGSLAND: Planlagt kaos i Kunstforeningen. Bergens Tidende, 12. november 1992. 33. p.

Bente HOLMEN: Visjoner og Fossiler. Studvest, 18. november 1992.

Ika KAMINKA: Som en forhekset skog. Bergens Tidende, 19. november 1992. 37. p.

Sverre ORSTAVIK, Knut HELBAK: Tredimensjonalt kaleidoskop. Asker Bærums Budstikke. 27. Jan. 1995

Anne-Lise MØRCH VON DER FEHR: Forvirrende vandring blant pyramider. Arbeiderbladet, 23. Jan. 1995

Gunnar DANBOLT: Mengyán András: Ráhatások-Norvégia/Influences-Norway. Egy poszt-modernista – uj modernista /A Post-Modernist – New Modernist. Mengyán András monográfia. 1995. 9-17. p.

Kiállítási katalógus, Mûcsarnok, Budapest.

Ildikó NAGY: Mengyán Andrásrol/András Mengyán. Mengyán András

Monográfia.Ráhatások-Norvégia/Influences-Norway. Katalogus 1995, 21.,30. p.

János FRANK: Mengyán András új képei/New Pictures by András Mengyán. In: Mengyán András monográfia. Ráhatások-Norvégia/Influences-Norway. Katalógus 1995, 115., 116. p.

Ildikó NAGY-Ágnes DOBAI: Beszelgetes Mengyan Andrassal/Conversation with Andras Mengyan. Mengyan Andras monografia. Rahatasok- Norvegia/Influences-Norway. Katalogus 1995, 135., 142. p.

László BEKE: Mengyán András. Természet-Tudomány-Társadalom. Tájékoztató: A Ráhatások-Norvégia kiállításról. Mûcsarnok 1995.

András Mengyán. Nature-Science-Society. Leaflet for the exhibition of Influences-Norway, 1995.

Ildikó NAGY-Ágnes DOBAI: Ráhatások-Norvégia. Norvégia egy mûvész nézôpontjából.

Mengyán András térinstallaciója 1995. Oktobe-novemberben a Mûcsarnokban. Nagyvilag, 1995/9-10, 764.,765. p.

József VADAS: Norvégia sarki fényben, magyar szemmel. Magyar Hirlap, 1995, november 15. 15. p.

Miklós PETERNÁK: Genius Loci (A hely szelleme). Megnyitó beszéd Mengyán András Mûcsarnoki kiállítására, 1995.

Boglarka KOVÁCS: Norvég Táj, Magyar ecsettel. Kurir, 1995, november 29. A.V.: Ibolyántúli Halótermek. Ráhaáasok-Norvégia. Mengyán

András installációja a Mûcsarnokban. Demokrata, 1995, november 23.

Ernő SZABÓ P: Interjú Mengyán Andrással. Magyar Nemzet 2003.

Péter FITZ Dr.: Mengyán-terek a templomtérben. Mengyán András Kiscelli Múzeumi kiállítása 2003. 5. p. Katalógus.

Péter KOVÁCS: A Varázsos Racionalista. Mengyán András kiállítása a Kiscelli múzeumban 2003. 7. p. Katalógus

Márta KOVALOVSZKI: Láncszemek. Mengyán András kiállítása a Kiscelli Múzeumban. Új Mûvészet 2003, szeptember, 41. p.

András SZILÁGYI Bárka. 2003. A térszemlélet vizuális világa. (Tanulmány Mengyán András mûvészetérôl)

Péter LELKES: ArtDesigner, A magyar Formatervezés fél évszázada. Magyar Design Kultúrális Alapítvány) /2004. 172-181. p.

László FÁBIÁN: “Varázsos Racionalista“. Életünk. 2004. 4. Mûmelléklet 3. p.

László FÁBIÁN: Dimenziók hálójában. ( MENGYÁN András esete a geometriával.) Mengyán András mosonmagyaróvári kiállításának megnyitó beszéde. 2005, augusztus.

László FÁBIÁN-Fernando GONZÁLEZ

GORTÁZAR: KONSTRUKCIÓK STRUKTÚRÁK a magyar építészetben és képzômûvészetben/Construcciones y Estructuras in Arquitectura… Építészet és mûvészet-sorozat., Kévés Stúdió Galéria, Budapest, 74-77. p. 2006

Ernô SZABÓ P.: Vizuális Térpolifónia. Mengyán András kiállítása. Új mûvészet. 2007 május. XVIII. évf. 5. Szám, 34-35. p.

Magda FERCH: Áttetszô világ. Magyar Hírlap online, 2007.julius 18.

Márta KOVALOVSZKY: András Mengyán. Monography. 2008. Published by: Vince books. Budapest (H)

András SZILÁGYI: András Mengyán. Monography. 2008. Published by: Art Gallery. Paks (H)

Brigitte WARENDORF: Visuelle Raum-Polyphonie. Bis 19. April im Üblacker-Hausl: András Mengyán. UND das Münchner Kunstjournal. (26. Jahrgang Heft Nr.38, April/Mai/Juni 2009 n.26.)

Péter FITZ: Mengyán-Terek a templomtérben. Bécsi Posta. V/3. 2010 március 3-5.p.

 

ARTICLES AND PAPERS BY ANDRÁS MENGYÁN

A Formatervezés helye és szerepe a mûvészetek rendszerében. /Magyar Képzô és Iparmûvészek Szövetsége kiadványa. Zsenyei Mûhely, Budapest, 1978/

The Place and Role of Design in the System of Arts. /Published by Hungarian Fine and Applied Artists Association. Workshop-Zsenye, Budapest, 1978)

Színes munkakörnyezet tervezése. /Magyar Design Center kiadványa. KGST értekezlet, Budapest, 1978/

Colour planning of working environment. /Published by Hungarian Design Center, Budapest, 1978)

Element und Begriff. FORM+ZWECK. Fachzeitschrift fur industrielle Formgestaltung 6/1982. Berlin, 26-28 p.

Designers to be” Katalógus elôszó a Magyar Iparmûvészeti Fôiskola Alapképzési Intézetének Fényes Adolf termi kiállításához. ( Felelôs kiadó: Mûcsarnok, Budapest 1983.)

Preface of the catalogue of the exhibition /Fenyes Adolf terem/ of the Institute of Crossvocational Studies of Hungarian Academy of Art and Design. (Published by: Mûcsarnok, Budapest 1983)

Formák logikája. /kivonat/ Mengyán András kiállítási katalógusa. (Székesfehérvár, Csók István Képtár, 1984)

The logics of forms. /summary/ Exhibition catalogue of András Mengyán. (Székesfehérvár, Csók István Képtár, 1984)

Vizualis Programok. /kivonat/ Mengyán András kiállítási katalógusa. (Székesfehérvar, Csók István Képtár, 1984)

Visual Programmes. /summary/ Exhibition catalogue of Andras Mengyan. ( Székesfehérvár, Csók István Keéptár, 1984)

Farkas Tamás kiállítása. (Katalógus elôszó Farkas Tamás Fészek Mûvészklub-beli kiállításához.)

Tamás Farkas` exhibition. (Preface of the catalogue of the exhibition of Tamas Farkas; Fészek Galerie.)

Notions for an Installation. (Exhibition catalogue of András Mengyán, Bergen, Kunstforeningen, 1992)

Center for Design Excelence /CDE/. Survey and proposal. ( Pratt Institute, New York,1987)

Interju Sándor Weisz formatervezôvel. /USA Design kiállítás, Budapest. / (Ipari Forma 1988*…..)

Interview with designer Sándor Weisz. (USA Design exhibition, Budapest.)

On the Way. ( “The Infrastructure of Industrial Design in Hungary” , Article, ICSID News 1991, vol.3, 7p.)

ICSID Design Information System Group to Meet in Budapest.( With Anne-Marie Boutin) (Article, ICSID News 1991, vol. 5, 3p.)

In and Beyond the borderline. Yearbook of the Academy of art and Design, Bergen, Norway, 2002.

Form as a Dependent and as an Independent Discipline. Yearbook of the Academy of Art and Design, Bergen, Norway, 2003.

Metamorfosi di Roma. Forward for the catalogue of Géza Németh. Esposizione, Accademia D’Ungheria in Roma, 2003.

Magic Transparency. Symmetry: Art and Science –2004 ( Sixth Interdisciplinary Symmetry Congress and Exhibition of ISIS- Symmetry. Tihany, Hungary )158-161p.

Magic Transparency. Yearbook of the Academy of Art and Design, Bergen, Norway, 2004.

6th. International Light Symposium 2005. Vetített tér. /Projected Space/. (Published by: Kepes György Alapítvány. 22-29 p.)

TV RIPORTS.

1985. Armania TV. Interdesign. Interju (Jerevan)

1985. Gruz TV. Interdesign. Interju (Jerevan)

1986. Magyar TV Mengyán András mûcsarnoki kiállítása. (Budapest, TV hiradó)

1988. Magyar TV Vasárnap Délutan. Interjú (Budapest)

1988. Magyar TV Kint es Bent. Képzômûvészeti sorozat. ( Forma-Tér- Szín)

1990. Török TV. Mengyán András kiállítása (Attaturk Kultúrális Központ, Ankara)

1991. Muncheni TV Sculpturen und Raume (Villa Stuk Kiállítás, Munchen)

1992. Norvég TV2 Képzômûvészeti sorozat (készítette: Gunnar Danbolt)

1995. Asker- Bærum TV Nyhetene. 24. 01, 1995

1995. TV Oslo Utstillingen av András Mengyán. (Mengyán András kiállítása)

1995. Norvég TV2. Utstilling av András Mengyán. Mûcsarnok, Budapest. (1995, oktober 14.)

1995. Magyar TV1. A Képzômûvészet ma. Fényhullámok a Mûcsarnokba (1995,november 5.)

1995. Magyar TV1. Múzsa. (1995, november 7.)

1995. Magyar TV3. Mengyán András kiállítása a Mûcsarnokban (1995, november)

2007. Eger TV Mengyán András kiállítása ( 2007. Junius 15.)

2008. Duna TV Kikötő. (Kultúrális magazin)

RADIO RIPORTS.

1977. Kossuth rádió Kasseli Dokumenta. (Gondolatjel.) Készitette: Rózsa T. Endre.1986.

1986. Kossuth rádió Mengyan Andras Mucsarnoki kiallitasa. (Gondolatjel.) Keszitette:Rózsa T. Endre.

1988. Kossuth radió Kovács Attila és Mengyán András kiállítása. (Gondolatjel.) Keszitette: Rózsa T. Endre.

1990. Turkish radio András Mengyán kiállítása. Interjú (Ankara)

1992. Bergen radio Utstilling av András Mengyán. Interjú

1995. Kossuth rádió Reggeli krónika. (1995, oktober 14.)

1995. Blue box Mengyán András instllációja a Mûcsarnokban. (1995, oktober 13.)

1995. Rádió Bridge Mengyán András kiállítása. (1995, oktober 25.)

1995. Kölyök rádió Mengyán András kiállitása. (1995, november 15.)

2007. Petôfi rádió Mûvészélet (2007. Május 12.)

2009. Kossuth radió Merítés. (Kultúrális műsor) Mengyán András kiállítása Bratislava/Pozsony

2009. Kossuth radió Merítés. (Kultúrális műsor) Beszélgetés a Művészet és Tudomány kapcsolatáról.